Indian Hindu Baby Girl Names with Perfect Meanings Starting with ‘A’

Find Indian Hindu baby girl names with meaning starting with “A” Alphabet Baby Girl NAME Baby Girl MEANING Aabha Glow Aabharana Jewel Aadarshini Idealistic Aadhaya First power Aadila Honesty Aadita From the begining Aaditri Goddess Lakshmi Aadrika Mountain Aaghnya Born from fire, Goddess Lakshmi Aahaladita Bubbling with delight Aahana First rays of the sun Aaheli … Read more